Česta pitanja | Mentalna aritmetika SuanPan | Beograd

Česta pitanja | Mentalna aritmetika SuanPan | Beograd

Česta pitanja

1. Koliko traje kurs mentalne aritmetike?
Osnovni kurs mentalne aritmetike traje osam meseci (sabiranje i oduzimanje). Velika prednost ovakvog kursa je u tome što jednom savladana tehnika više nema potrebe za obnavljanjem, a deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život. Po izboru, polaznici mogu da nastave sa napredim kursem po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatan 'kondicioni trening' za naše mentalne sposobnosti.

2. Da li deca bilo kog uzrasta mogu da pohađaju kurs mentalne aritmetike?
Kurs mentalne aritmetike SuanPan je predviđen za decu uzrasta 5-14 godina. Program je isti za svu decu, a sa metodičkog aspekta postoji podela na tri edukativne jedinice, na osnovu uzrasta dece, pa Kinder grupa podrazumeva decu predškolskog uzrasta (5-6 godina), Primarna grupa decu nižih razreda osnovne škole (8-10 godina), a Sekundarna grupa decu viših razreda osnovne škole (11-14 godina).

3. U kojim terminima i koliko puta nedeljno se organizuje nastava?
Nastava se realizuje jednom nedeljno i obuhvata tri časa u trajanju od po 40 minuta sa pauzama između časova od po 5 minuta. Termine nastave za svaku novootvorenu grupu utvrđuje obrazovni centar u kome se sprovodi program, a oni su svakako prilagođeni školskim i vanškolskim obavezama polaznika.

4. Koliko roditelj treba da bude uključen u rad deteta i koje su obaveze roditelja?
Roditelji su u obavezi da se pobrinu da polaznici redovno rade predviđeni domaći zadatak, što podrazumeva samo podsećanje dece na obaveze koje imaju.

5. Šta je potrebno od knjiga i propratnog materijala za kurs mentalne aritmetike SuanPan?
Sav nastavni materijal koji je potreban polaznicima kursa mentalne aritmetike SuanPan, dobija se u samom obrazovnom centru u kome se sprovodi program, uključen je u cenu kursa, što znači da upis deteta na kurs mentalne aritmetike SuanPan ne podrazumeva nikakve naknadne troškove.

6. Ukoliko polaznik ne dođe na redovnu nastavu, da li je moguće da se propušteni časovi nadoknade?
Za učenike koji iz opravdanih razloga ne prisustvuju redovnom času, postoji mogućnost nadoknade propuštenih časova u predviđenim prepodnevnim i popodnevnim terminima.

7. Da li je potrebno neko predznanje kod budućih polaznika?
Kako mentalnu aritmetiku mogu da pohađaju i deca predškolskog uzrasta , može se reći da pohađanje kursa ne zahteva nikakvo predznanje u vidu poznavanja brojeva i računskih operacija. U najmlađim grupama pisanje brojeva se uči putem Montessori metode u uvodnom delu kursa.

8. Kako se može steći uvid u rezultate i napredak kod dece tokom kursa?
Posebna pažnja posvećuje se praćenju rada svakog polaznika. Polaznici tokom svakog časa rešavaju i testove pažnje koji imaju merljive rezultate i odličan su pokazatelj napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji periodično obaveštavaju putem pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

9. Na koji način deca dobijaju veće samopouzdanje pohađajući kurs mentalne aritmetike?
Pored unapređenja razvojnog aspekta kroz samu primenu tehnike rada mentalne aritmetike SuanPan, kada je mozak stimulisan da istovremeno koristi obe hemisfere, što dovodi do jačanja brojnih mentalnih funkcija, kao i stimulacije putem brojnih vežbi i igara za pažnju, memoriju i koncentraciju, činjenica da jednom savladana tehnika računanja apsolutno isključuje mogućnost greške dovodi do toga da deca koja završe kurs uvek dobijaju tačno rešenje rešavajući zadatke i samim tim stiču veću sigurnost, a samopouzdanje raste ne samo u školi, već generalno, u svakom aspektu.

10. Da li postoji više različitih kurseva mentalne aritmetike?
Postoje dva kursa mentalne aritmetike. Prvi, osnovni kurs, odnosi se na aritmetičke operacije sabiranja i oduzimanja, dok se drugi, napredni kurs, odnosi na množenje i deljenje. Osnovni kurs mogu pohađati sva deca uzrasta od 5 do 14 godina, dok je preduslov za upisivanje naprednog kursa upravo završen osnovni kurs.

11. Da li mentalnu aritmetiku mogu da praktikuju i osobe starije od 14 godina?
Mentalna aritmetika se preporučuje svima, ne postoji starosna granica. Deca od 5 do 14 godina su obuhvaćena programom jer samo u tom uzrastu je moguće formirati sinapse između leve i desne hemisfere što pogoduje boljoj koncentraciji, višem nivou pažnje, bržem uviđanju odnosa i kreiranju mogućnosti za mentalno računanje. Mentalna aritmetika je zapravo jedan pravi trening za mozak koji se može sprovoditi u bilo kojem starosnom dobu. Preporučuje se svima, naročito starijim osobama jer drastično umanjuje mogućnost gubitka pamćenja, pojave demencije ili Alchajmerove bolesti.

12. Šta podrazumeva mentalna aritmetika SuanPan, osim rada na računaljci?
Program nije vezan isključivo za tehniku rada na računaljci, već je usaglašen sa programima jačanja pažnje, drame na času, Montessori programa (za najmlađe polaznike) i programom intelektualno–motivnog razvoja dece.

13. Šta posle završenog kursa mentalne aritmetike?
Mentalna aritmetika SuanPan najpre kreće od kursa sabiranja i oduzimanja. Polaznici koji žele da nastave sa vežbanjem mentalne aritmetike imaju mogućnost da pohađaju kurs množenja i deljenja.

14. Da li se posle završenog kursa mentalne aritmetike nakon određenog vremena gubi sposobnost za mentalno računanje ukoliko se ne vežba redovno?
Ono što polaznici steknu tokom kursa mentalne aritmetike za osam meseci ostaje kao trajna sposobnost. Jednom savladana tehnika ostaje trajno usvojena (poput vožnje bicikla). Nije potrebno da se kurs bilo kada tokom života obnavlja. Dakle, osam meseci za ceo život!

Mentalna aritmetika SuanPan | Dečji centar Sirijus

Mentalna aritmetika SuanPan

Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja obrazovni program razvijanja mentalnih potencijala dece: pažnjе, memorijе, koncentracijе. Tehnika SuanPan mentalne aritmetike predstаvlja izvođenje osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje), bez ikakvih pomoćnih i spoljašnjih instrumenata/uređaja (digitron, papir i olovka ili računar).

Dečji obrazovni centar Sirijus

Dečji obrazovni centar Sirijus osnovan je u januaru 2016.godine I jedina je licencirana škola Mentalne aritmetike SuanPan na teritoriji opštine Stari Grad. Prva generacija polaznika upisana je u martu iste godine. Od tada se centar konstantno širi i razvija i radi na unapređenju kvaliteta usluga, posebno u domenu nastave, o čemu svedoči sve veći broj upisane dece.

Lokacija

Naš centar je smešten u samom srcu Beograda, u ulici Palmotićeva 17, opština Stari Grad. Ispred i iza samog objekta uvek ima mesta za parkiranje a roditeljima koji su u žurbi obezbeđujemo preuzimanje dece ispred ulaza u zgradu. Takođe, u slučaju da roditelji kasne, deca mogu da ostanu u centru i posle časova, u prostoriji predviđenoj za igru.

Zašto da odaberete nas?

Licenciran program

Mentalna aritmetika SuanPan je licenciran obrazovno razvojni program čiji je nosilac i glavni predstavnik za područje Balkana centar Pro-Mens iz Niša. Ovaj program je u Srbiji prisutan od 2013. godine, a već duži niz godina uspešno se primenjuje i u mnogim drugim zemljama širom sveta.

Zabava i učenje

Tokom realizacije programa mentalne aritmetike SuanPan deca se zabavljaju i istovremeno uče. Dete sve uči kroz igru, ali je važno naglasiti da nije igračka ono što podstiče razvoj mozga, već je to iskustvo igre.

Poboljšanje pažnje dece

Mentalna aritmetika SuanPan omogućava značajan napredak dece koji se odnosi na pažnju, koncentraciju, slušanje (razumevanje i opažanje) itd. Sa poboljšanjem pažnje kod dece se razvijaju sposobnosti analize i logičnog razmišljanja.

Razvoj moždanih funkcija

Mentalna aritmetika SuanPan dokazano stimuliše mozak na istovremenu upotrebu leve i desne hemisfere. Time se mozak razvija uravnoteženije, učenje biva efikasnije i dolazi do poboljšanja koncentracije, memorije, misaonog procesa i kreativnosti.

Odličan prostor

Mi raspolažemo moderno opremljenim prostorom koji je kreiran da obezbedi bezbedan i prijatan ambijent za boravak i učenje dece. Posedujemo prostrane i svetle učionice kao i udoban prostor za odmor i igru u pauzama između časova.

Kvalitetan nastavni kadar

Naši predavači su master profesori predmetne i razredne nastave sa višegodišnjim iskustvom i licencom za rad u obrazovnim ustanovama. Praktična iskustva u nastavi mentalne aritmetike SuanPan dopunjuju i razmenjuju na redovnim internim radionicama.

Mentalna aritmetika SuanPan

PRIJAVE ZA NOVI UPISNI ROK U TOKU!

U toku je upis polaznika za školsku 2019/20. god. 

Besplatni probni časovi. Obavezno zakazivanje telefonom.

011/3230 697, 063/896 29 26

Prijava

Novosti

Mentalna aritmetika SuanPan | Novosti

 • Nova adresa!

  2018-07-12
  Od 01.07.2018. god. Dečji obrazovni centar Sirijus nalazi se na novoj adresi - Palmotićeva 17, između Svetogorske ulice i ulice Majke Jevrosime.

 • Novo! Popust za korisnike Starogradske kartice

  2017-09-12
  Dečji obrazovni centar Sirijus pridružio se projektu gradske opštine Stari grad "Starogradska kartica" u okviru kojeg se svim građanima sa prebivalištem na opštini Stari grad obezbeđuje stalan popust od 10% na osnovni kurs mentalne aritmetike SuanPan. Ovaj popust se odnosi na ukupnu cenu kursa i mogu ga iskoristiti roditelji za svoju decu, kao i bake i deke za svoje unuke. Potrebno je prilikom upisa doneti karticu na uvid.
  Sve informacije o korišćenju popusta možete dobiti na telefone centra 011/3033090 i 063/8962926.
  Sve informacije o pribavljanju Starogradske kartice možete naći na zvaničnom portalu opštine Stari Grad http://www.starigrad.org.rs/category/238

 • Radno vreme za praznike

  2016-12-26
  Dečji obrazovni centar Sirijus neće raditi u periodu od 29.12.2016. do 08.01.2017. godine. Nastava u 2017. godini počinje u subotu, 14.01.2017.godine, po redovnom rasporedu. Nadoknade časova održavaće se u terminima od 09. do 12.01.2017. godine. Za tačan termin nadoknade molimo da se javite svojim predavačima ili na telefon centra 063/8962926. Srećni novogodišnji i božićni praznici!

 • UPIS JANUARSKIH GRUPA U TOKU!

  2016-12-09
  Poštovani roditelji, Počeo je upis novih grupa mentalne aritmetike SuanPan u Dečjem obrazovnom centru Sirijus. Nastava počinje 11.februara, odnosno odmah po formiranju svake pojedinačne grupe. Za upis do 31.12. 2016. godine odobravamo popust od 15% a za upis do 15.01.2017.godine 10% posto popusta. Prijave možete predati putem web stranice, elektronskom poštom na info@decjicentarsirijus.com, telefonom na 063/8962926, ili doći lično u centar uz prethodnu najavu. Zakažite besplatan i neobavezujući informativni čas kako biste se bliže informisali o samom programu, dinamici nastave i uslovima upisa.

 • Lansiran veb sajt

  2016-07-21
  Dobrodošli na novi veb sajt Dečjeg obrazovnog centra Sirijus

 • Mentalna aritmetika SuanPan

  2016-06-27
  Upis za septembarski rok u toku!

Utisci

Mentalna aritmetika SuanPan | Utisci

Svoje utiske možete poslati na e-mail: info@decjicentarsirijus.com

Decji obrazovni centar Sirijus

17.07.2016.

Mentalna aritmetika SuanPan | Lokacija

pogledajte našu lokaciju